Rk
1 Modesto 11 55 4 46 3 - - 394 35.8
2 Sequoias 10 41 2 29 2 - - 285 28.5
2 West Hills Coalinga 7 16 2 15 - - - 117 16.7
4 Fresno City 11 48 2 42 2 - - 342 31.1
5 Sacramento City 10 24 1 20 1 - - 169 16.9
6 Reedley 11 43 1 39 - - - 306 27.8
Rk
1 Modesto 11 2526 2006 4532 412.0
2 Sequoias 10 1065 2635 3700 370.0
2 West Hills Coalinga 7 122 1630 1752 250.3
4 Fresno City 11 2125 2042 4167 378.8
5 Sacramento City 10 456 1822 2278 227.8
6 Reedley 11 1103 2740 3843 349.4
Rk
1 Modesto 11 2006 153-276-6 182.4 7.3 13.1 19
2 Sequoias 10 2635 199-337-14 263.5 7.8 13.2 17
2 West Hills Coalinga 7 1630 150-250-7 232.9 6.5 10.9 12
4 Fresno City 11 2042 156-270-7 185.6 7.6 13.1 20
5 Sacramento City 10 1822 149-269-16 182.2 6.8 12.2 13
6 Reedley 11 2740 179-314-9 249.1 8.7 15.3 28
Rk
1 Modesto 11 2526 455 229.6 5.6 35
2 Sequoias 10 1065 342 106.5 3.1 20
2 West Hills Coalinga 7 122 147 17.4 0.8 2
4 Fresno City 11 2125 437 193.2 4.9 24
5 Sacramento City 10 456 292 45.6 1.6 10
6 Reedley 11 1103 362 100.3 3.0 11
Rk
1 Modesto 11 244 145 88 11 22.2
2 Sequoias 10 212 74 110 28 21.2
2 West Hills Coalinga 7 113 11 75 27 16.1
4 Fresno City 11 223 118 85 20 20.3
5 Sacramento City 10 133 43 61 29 13.3
6 Reedley 11 202 78 102 22 18.4
Rk
1 Modesto 11 72-152 47% 13-29 45%
2 Sequoias 10 64-134 48% 15-34 44%
2 West Hills Coalinga 7 28-87 32% 6-19 32%
4 Fresno City 11 68-154 44% 16-29 55%
5 Sacramento City 10 35-134 26% 8-19 42%
6 Reedley 11 59-149 40% 8-20 40%
Rk
1 Modesto 11 43-785 18.3 8-110 13.8
2 Sequoias 10 38-840 22.1 15-127 8.5
2 West Hills Coalinga 7 46-936 20.3 3-13 4.3
4 Fresno City 11 23-465 20.2 14-179 12.8
5 Sacramento City 10 38-732 19.3 18-193 10.7
6 Reedley 11 36-688 19.1 19-207 10.9
Rk
1 Modesto 11 4-5 80.0% 46-50 92.0% 41-1516 37.0 69-3774 54.7
2 Sequoias 10 2-3 66.7% 29-35 82.9% 27-948 35.1 52-2515 48.4
2 West Hills Coalinga 7 2-3 66.7% 15-16 93.8% 32-978 30.6 25-875 35.0
4 Fresno City 11 2-6 33.3% 42-47 89.4% 44-1496 34.0 61-3127 51.3
5 Sacramento City 10 1-4 25.0% 20-23 87.0% 59-2276 38.6 34-1844 54.2
6 Reedley 11 1-7 14.3% 39-43 90.7% 51-1985 38.9 56-3299 58.9
Rk
1 Modesto 11 43-51 84% 40-51 78%
2 Sequoias 10 32-45 71% 30-45 67%
2 West Hills Coalinga 7 12-16 75% 10-16 63%
4 Fresno City 11 28-36 78% 26-36 72%
5 Sacramento City 10 16-25 64% 15-25 60%
6 Reedley 11 18-31 58% 17-31 55%
Rk
1 Modesto 11 11-5 3 13 13-330 25.4 1 653 22
2 Sequoias 10 10-8 8 10 10-184 18.4 2 514 16
2 West Hills Coalinga 7 3-3 3 3 3-15 5.0 1 379 4
4 Fresno City 11 10-5 7 9 9-193 21.4 4 602 25
5 Sacramento City 10 21-10 8 7 7--11 -1.6 0 592 15
6 Reedley 11 10-8 9 12 12-104 8.7 1 636 30
Rk
1 Modesto 11 74 6.7 637 57.9
2 Sequoias 10 84 8.4 835 83.5
2 West Hills Coalinga 7 45 6.4 346 49.4
4 Fresno City 11 97 8.8 935 85.0
5 Sacramento City 10 72 7.2 685 68.5
6 Reedley 11 105 9.5 986 89.6
Rk
1 Modesto 11 26.6 293 376.1 275.8 100.3 59.4 13 5 22 1
2 Sequoias 10 30.2 302 357.2 246.2 111.0 51.4 10 6 16 2
2 West Hills Coalinga 7 46.7 327 443.1 212.1 231.0 54.1 3 5 4 1
4 Fresno City 11 20.1 221 295.7 200.6 95.1 54.7 9 6 25 4
5 Sacramento City 10 29.7 297 351.7 257.3 94.4 59.2 7 8 15 0
6 Reedley 11 24.5 270 335.1 204.6 130.5 57.8 12 5 30 1
Rk
1 Modesto 11 28:01 12,200 2,033
2 Sequoias 10 34:08 4,168 1,042
2 West Hills Coalinga 7 29:30 256 64
4 Fresno City 11 29:10 1,382 276
5 Sacramento City 10 25:57 600 120
6 Reedley 11 29:57 805 161
Rk
1 Modesto 5 28 2 22 3 - - 202 40.4
1 Sequoias 4 16 2 13 - - - 115 28.8
3 West Hills Coalinga 4 10 1 10 - - - 73 18.3
4 Fresno City 5 25 - 24 1 - - 178 35.6
5 Sacramento City 5 13 1 12 - - - 93 18.6
6 Reedley 5 22 - 21 - - - 159 31.8
Rk
1 Modesto 5 1432 947 2379 475.8
1 Sequoias 4 242 1343 1585 396.3
3 West Hills Coalinga 4 12 815 827 206.8
4 Fresno City 5 924 1076 2000 400.0
5 Sacramento City 5 336 786 1122 224.4
6 Reedley 5 464 1273 1737 347.4
Rk
1 Modesto 5 947 78-127-3 189.4 7.5 12.1 9
1 Sequoias 4 1343 100-167-4 335.8 8.0 13.4 7
3 West Hills Coalinga 4 815 77-132-2 203.8 6.2 10.6 7
4 Fresno City 5 1076 78-134-2 215.2 8.0 13.8 10
5 Sacramento City 5 786 68-108-3 157.2 7.3 11.6 7
6 Reedley 5 1273 87-147-3 254.6 8.7 14.6 17
Rk
1 Modesto 5 1432 228 286.4 6.3 19
1 Sequoias 4 242 107 60.5 2.3 7
3 West Hills Coalinga 4 12 79 3.0 0.2 1
4 Fresno City 5 924 179 184.8 5.2 12
5 Sacramento City 5 336 144 67.2 2.3 6
6 Reedley 5 464 159 92.8 2.9 4
Rk
1 Modesto 5 130 83 42 5 26.0
1 Sequoias 4 90 18 57 15 22.5
3 West Hills Coalinga 4 58 5 34 19 14.5
4 Fresno City 5 102 55 44 3 20.4
5 Sacramento City 5 64 24 26 14 12.8
6 Reedley 5 94 38 46 10 18.8
Rk
1 Modesto 5 33-64 52% 7-14 50%
1 Sequoias 4 28-57 49% 5-13 38%
3 West Hills Coalinga 4 12-45 27% 3-10 30%
4 Fresno City 5 32-68 47% 6-14 43%
5 Sacramento City 5 20-64 31% 0-4 0%
6 Reedley 5 31-67 46% 5-10 50%
Rk
1 Modesto 5 18-354 19.7 4-54 13.5
1 Sequoias 4 15-252 16.8 5-66 13.2
3 West Hills Coalinga 4 32-591 18.5 0-0 -
4 Fresno City 5 13-244 18.8 8-82 10.3
5 Sacramento City 5 15-251 16.7 7-55 7.9
6 Reedley 5 15-363 24.2 11-62 5.6
Rk
1 Modesto 5 2-3 66.7% 22-24 91.7% 10-396 39.6 35-1757 50.2
1 Sequoias 4 2-3 66.7% 13-15 86.7% 9-360 40.0 21-1035 49.3
3 West Hills Coalinga 4 1-1 100.0% 10-10 100.0% 20-654 32.7 15-586 39.1
4 Fresno City 5 0-2 0.0% 24-25 96.0% 18-617 34.3 29-1566 54.0
5 Sacramento City 5 1-3 33.3% 12-13 92.3% 28-1152 41.1 19-1082 56.9
6 Reedley 5 0-2 0.0% 21-23 91.3% 21-844 40.2 28-1652 59.0
Rk
1 Modesto 5 20-26 77% 19-26 73%
1 Sequoias 4 12-18 67% 10-18 56%
3 West Hills Coalinga 4 7-10 70% 6-10 60%
4 Fresno City 5 13-17 76% 13-17 76%
5 Sacramento City 5 11-15 73% 10-15 67%
6 Reedley 5 10-13 77% 10-13 77%
Rk
1 Modesto 5 4-3 - 4 4-112 28.0 0 242 7
1 Sequoias 4 3-2 2 3 3-81 27.0 1 207 8
3 West Hills Coalinga 4 1-1 - - 0-0 - 1 210 1
4 Fresno City 5 2-1 1 3 3-66 22.0 3 262 12
5 Sacramento City 5 7-2 4 4 4--25 -6.3 0 291 12
6 Reedley 5 3-3 3 3 3-1 0.3 0 279 15
Rk
1 Modesto 5 36 7.2 295 59.0
1 Sequoias 4 35 8.8 347 86.8
3 West Hills Coalinga 4 22 5.5 161 40.3
4 Fresno City 5 45 9.0 450 90.0
5 Sacramento City 5 35 7.0 337 67.4
6 Reedley 5 49 9.8 455 91.0
Rk
1 Modesto 5 22.8 114 326.6 256.0 70.6 48.4 4 1 7 0
1 Sequoias 4 30.3 121 341.3 206.8 134.5 51.8 3 1 8 1
3 West Hills Coalinga 4 58.3 233 499.8 225.3 274.5 52.5 - 2 1 1
4 Fresno City 5 19.6 98 310.0 222.8 87.2 52.4 3 2 12 3
5 Sacramento City 5 24.2 121 317.8 249.2 68.6 58.2 4 4 12 0
6 Reedley 5 26.6 133 302.8 174.4 128.4 55.8 3 2 15 0
Rk
1 Modesto 5 30:01 6,000 2,000
1 Sequoias 4 32:32 2,468 1,234
3 West Hills Coalinga 4 29:48 157 79
4 Fresno City 5 27:30 0 0
5 Sacramento City 5 24:58 600 200
6 Reedley 5 30:15 499 250