played in 75% of team games
Rk  
1 B Allen Sequoias 3 18 6.0 326 108.7 18.1 2 69
2 J Jackson Reedley 5 30 6.0 495 99.0 16.5 7 70
3 S Kirk Reedley 5 20 4.0 415 83.0 20.8 5 90
4 A Wondeh Sacramento City 5 22 4.4 375 75.0 17.0 2 80
5 P Conti West Hills Coalinga 4 22 5.5 268 67.0 12.2 1 61
6 C Jones Sequoias 4 21 5.3 252 63.0 12.0 2 38
7 K Demps Sequoias 3 7 2.3 180 60.0 25.7 1 75
8 D Griffith Sacramento City 4 11 2.8 222 55.5 20.2 3 78
9 L Curtis Modesto 4 11 2.8 217 54.3 19.7 3 29
10 J DeJesus Modesto 5 21 4.2 262 52.4 12.5 0 47
11 A Blancas Fresno City 5 11 2.2 260 52.0 23.6 3 75
12 D Saintal West Hills Coalinga 4 15 3.8 205 51.3 13.7 2 40
13 T Conerly Fresno City 5 16 3.2 230 46.0 14.4 3 52
14 J Littlejohn Sequoias 4 17 4.3 171 42.8 10.1 2 26
15 M Jean-Louis Sequoias 3 9 3.0 120 40.0 13.3 0 40
16 T Rollins Fresno City 4 11 2.8 151 37.8 13.7 1 45
17 W Manuel Sequoias 4 10 2.5 140 35.0 14.0 0 33
18 I Braziel West Hills Coalinga 4 11 2.8 134 33.5 12.2 2 35
19 R Arias Fresno City 5 10 2.0 133 26.6 13.3 0 30
20 H Baldwin Modesto 4 8 2.0 101 25.3 12.6 0 21
21 I Franco Reedley 4 5 1.3 87 21.8 17.4 0 37
22 I Thompson West Hills Coalinga 3 5 1.7 55 18.3 11.0 1 21
23 F Clark Modesto 4 8 2.0 72 18.0 9.0 0 20
24 B Tryon West Hills Coalinga 3 9 3.0 53 17.7 5.9 1 13
25 A Frias Modesto 5 9 1.8 79 15.8 8.8 0 15
26 D Durossette Modesto 5 3 0.6 66 13.2 22.0 2 28
27 J Brenes Sacramento City 5 6 1.2 46 9.2 7.7 1 23
28 D Moore Fresno City 5 3 0.6 39 7.8 13.0 1 16
29 T Robards Sequoias 4 1 0.3 29 7.3 29.0 0 29
30 S Kelly Fresno City 4 2 0.5 28 7.0 14.0 0 19
31 J Pineda Sequoias 4 3 0.8 22 5.5 7.3 0 15
31 O Sellers Modesto 4 5 1.3 22 5.5 4.4 1 8
33 E Zeppieri Sacramento City 5 6 1.2 26 5.2 4.3 0 12
34 J Dejohnette Fresno City 4 1 0.3 18 4.5 18.0 0 18
35 T Napier Reedley 5 3 0.6 22 4.4 7.3 0 12
36 H Williams Sequoias 4 2 0.5 16 4.0 8.0 0 9
37 K Gonzalez Sacramento City 4 4 1.0 12 3.0 3.0 0 13
38 J Friend Sequoias 3 2 0.7 8 2.7 4.0 0 6
39 Z Rix Fresno City 4 2 0.5 8 2.0 4.0 0 4
40 N Harper Fresno City 4 1 0.3 4 1.0 4.0 0 4
41 J Allen Sacramento City 5 1 0.2 3 0.6 3.0 0 3
42 T Rhiney Modesto 4 1 0.3 0 0.0 0.0 0 0
43 G Galloway Jr. West Hills Coalinga 3 1 0.3 -2 -0.7 -2.0 0 0
44 C Bracha Fresno City 4 - - - - - - -
45 J Holaday Fresno City 5 - - - - - - -
45 J Holt West Hills Coalinga 4 - - - - - - -
45 D Lawson Reedley 5 - - - - - - -
45 J Magana Reedley 5 - - - - - - -
45 T Mathis Sacramento City 5 - - - - - - -
45 J McDaniels Sacramento City 4 - - - - - - -
45 C Shafer Sequoias 4 - - - - - - -
45 J Solorio Reedley 4 - - - - - - -