Rk  
1 A Frias Modesto 102 9.3 17 0 0 0 - - - - - 0
2 N Lamb Sequoias 78 7.8 13 - - - - - 0 - 0 0
3 J Holaday Fresno City 60 5.5 10 0 - - - - 0 - 0 0
3 J Jackson Reedley 60 7.5 0 9 0 1 - - - - - 0
5 N Valdez Modesto 58 5.3 - - - - - - 46 4 0 0
6 G Campiotti Modesto 54 4.9 9 - - - - - - - - 0
6 T Conerly Fresno City 54 4.9 3 6 0 - - - - - - 0
8 S Kirk Reedley 48 4.8 0 7 1 - - - - - - 0
9 J Rosales Reedley 42 3.8 - - - - - - 39 1 0 0
10 J Littlejohn Sequoias 36 4.0 - 6 - - - - - - - 0
11 N Kunz Fresno City 33 3.0 - - - - - - 27 2 0 0
12 L Curtis Modesto 30 3.0 1 4 0 - - - - - - 0
12 F Green Jr. Fresno City 30 5.0 4 1 - - - - - - - 0
12 T Napier Reedley 30 2.7 5 0 - - - - - - - 0
12 J Pineda Sequoias 30 3.0 4 1 0 - - - 0 - 0 0
12 T Rollins Fresno City 30 3.0 0 5 0 0 - - - - - 0
12 B Tryon West Hills Coalinga 30 5.0 0 4 1 0 - - - - - 0
12 A Wondeh Sacramento City 30 3.3 0 5 0 0 - - - - - 0
19 B Allen Sequoias 26 2.9 0 4 0 0 - - 0 - 1 0
19 D Durossette Modesto 26 2.4 - 4 - - - - 0 - 1 0
21 A Blancas Fresno City 24 2.4 0 4 0 - - - - - - 0
21 K Demps Sequoias 24 4.0 1 2 1 0 - - - - - 0
21 D Griffith Sacramento City 24 2.7 0 4 0 - - - - - - 0
24 S Lee Sacramento City 22 2.2 - - - - - - 19 1 0 0
24 W Manuel Sequoias 22 2.4 0 1 0 - - - 10 2 0 0
26 H Baldwin Modesto 20 2.0 - 3 - - - - 0 - 1 0
26 D Gaines Fresno City 20 3.3 - 3 - - - - 0 - 1 0
28 A Nunez Sequoias 19 1.9 - - - - - - 19 - 0 0
29 J Higgins Reedley 18 2.0 - 3 - 0 - - - - - 0
29 D Hyde Modesto 18 3.0 2 1 0 - - - - - - 0
29 J Magana Reedley 18 1.6 3 0 - - - - - - - 0
29 M Ramos Modesto 18 2.3 3 - - - - - - - - 0
29 E Zeppieri Sacramento City 18 1.8 3 0 - - - - - - - 0
34 R Rocha Fresno City 14 2.3 - - - - - - 14 0 0 0
35 K Adams Jr. Sacramento City 12 2.0 - 2 - - - - - - - 0
35 P Bass Modesto 12 2.4 1 1 - - - - - - - 0
35 I Braziel West Hills Coalinga 12 2.4 - 2 0 - - - - - - 0
35 J DeJesus Modesto 12 1.3 0 2 0 0 - - - - - 0
35 T Frazier Sacramento City 12 1.7 2 0 - - - - - - - 0
35 P Hayes Reedley 12 4.0 0 2 - - - - - - - 0
35 C Jones Sequoias 12 1.3 - 2 - - - - - - - 0
35 L Lucas Modesto 12 2.4 - 2 - - - - - - - 0
35 J Matchett West Hills Coalinga 12 4.0 - 2 - - - - - - - 0
35 K McDowell Fresno City 12 1.2 0 - 0 0 1 1 - - - 0
35 D McGee Reedley 12 1.2 - - 0 1 1 - - - - 0
35 D Parker Reedley 12 1.7 - 2 - 0 - - - - - 0
35 T Rhiney Modesto 12 2.4 2 0 0 - - - - - - 0
35 R Rodriguez Reedley 12 1.7 1 1 0 - - - - - - 0
35 D Saintal West Hills Coalinga 12 2.4 - 2 0 - - - - - - 0
35 A Torres West Hills Coalinga 12 3.0 - - - - - - 9 1 0 0
35 R Waffer Sacramento City 12 1.7 2 0 - - - - - - - 0
35 K Williams Reedley 12 1.5 - 2 - - - - - - - 0
53 T Valle West Hills Coalinga 9 1.8 0 - - - - - 6 1 0 0
54 J Brenes Sacramento City 8 0.9 0 1 - - - - 0 - 1 0
54 J Tubbs Fresno City 8 1.0 1 0 - - - - 0 - 1 0
54 H Williams Sequoias 8 1.1 1 0 0 - - - 0 - 1 0
57 M Anderson Reedley 6 2.0 - 1 - - - - - - - 0
57 R Castillo West Hills Coalinga 6 1.5 - - - - - 1 - - - 0
57 P Conti West Hills Coalinga 6 0.9 - 1 - - - - - - - 0
57 J Dejohnette Fresno City 6 0.8 1 0 - - - - - - - 0
57 B Feeney Sequoias 6 0.9 - - - 1 - - - - - 0
57 J Friend Sequoias 6 0.7 1 0 - - - - - - - 0
57 C Grady Sacramento City 6 1.0 1 0 - - - - - - - 0
57 I Guzman Sequoias 6 0.7 - - - - 1 0 - - - 0
57 N Harper Fresno City 6 0.8 1 0 0 - - - - - - 0
57 H Hogue Fresno City 6 0.6 1 - 0 - - - - - - 0
57 J Holt West Hills Coalinga 6 0.9 1 0 0 - - - - - - 0
57 R Hunt Fresno City 6 2.0 1 0 - - - - - - - 0
57 S Kinney Fresno City 6 1.0 1 0 - - - - - - - 0
57 K Kirk Sacramento City 6 1.0 - 1 0 - - - - - - 0
57 J McDaniels Sacramento City 6 0.7 1 0 - - - - - - - 0
57 D Moore Fresno City 6 0.6 - 1 - - - - - - - 0
57 C Ochoa Fresno City 6 0.6 0 - - - 1 - - - - 0
57 T Posey Reedley 6 0.8 1 - 0 - - - - - - 0
57 J Pouba Sequoias 6 0.7 - - - - 1 - - - - 0
57 J Ramirez Reedley 6 0.8 - 1 - - - - - - - 0
57 K Riddick Sacramento City 6 0.6 - - 1 0 0 - - - - 0
57 O Sellers Modesto 6 0.8 0 1 - - - - - - - 0
57 S Shiota Fresno City 6 1.5 - - - - 1 - - - - 0
57 N Siegel West Hills Coalinga 6 1.0 1 - - - - - - - - 0
57 J Solomon Reedley 6 0.7 1 - - - - - 0 - 0 0
57 J Stewart Sacramento City 6 0.7 1 - - - - - - - - 0
57 I Thompson West Hills Coalinga 6 1.0 0 1 - - - - - - - 0
57 A Valencia Sequoias 6 2.0 - 1 - - - - - - - 0
57 Z Vedder Modesto 6 0.7 0 - - - 1 - - - - 0
57 A Williams Modesto 6 2.0 - 1 - - - - - - - 0
87 N Mendoza Modesto 2 0.7 - 0 0 - - - 0 - 1 0
88 E Gordan Sacramento City 1 1.0 - - - - - - 1 - 0 0
88 I Russell Fresno City 1 0.1 - - - - - - 1 - 0 0
90 J Ababio Fresno City 0 0.0 - - - - - - - - - 0
90 D Adams Sacramento City 0 0.0 - - - - - 0 - - - 0
90 B Ahio Fresno City 0 0.0 - - - - - - - - - 0
90 M Ahlemeyer Sacramento City 0 0.0 - - - - - - - - - 0
90 F Albarran Fresno City 0 - - - - - - - - - - 0
90 C Alcalan Sequoias 0 - - - - - - - - - - 0
90 A Aldape Fresno City 0 0.0 - - - - - - - - - 0
90 D Allah West Hills Coalinga 0 0.0 - 0 0 0 - - - - - 0
90 J Allen Sacramento City 0 0.0 - 0 0 - 0 - - - - 0
90 D Alvarado Sequoias 0 0.0 - - - - - - - - - 0
90 J Ambrose Fresno City 0 0.0 - - 0 - - - - - - 0