Rk  
1 A Frias Modesto 11 169 851 77.4 5.0 17 39 5 2
2 N Lamb Sequoias 10 71 260 26.0 3.7 13 31 2 2
3 J Holaday Fresno City 11 102 391 35.5 3.8 10 63 4 2
4 G Campiotti Modesto 11 129 834 75.8 6.5 9 42 2 0
5 T Napier Reedley 11 109 504 45.8 4.6 5 43 - -
6 F Green Jr. Fresno City 6 60 346 57.7 5.8 4 67 - -
6 J Pineda Sequoias 10 115 364 36.4 3.2 4 19 1 1
8 T Conerly Fresno City 11 12 60 5.5 5.0 3 15 1 1
8 J Magana Reedley 11 70 202 18.4 2.9 3 41 - -
8 M Ramos Modesto 8 54 262 32.8 4.9 3 35 - -
8 E Zeppieri Sacramento City 10 75 186 18.6 2.5 3 16 1 1
12 T Frazier Sacramento City 7 39 115 16.4 2.9 2 21 2 2
12 D Hyde Modesto 6 5 4 0.7 0.8 2 2 - -
12 T Rhiney Modesto 5 12 197 39.4 16.4 2 76 - -
12 R Waffer Sacramento City 7 16 44 6.3 2.8 2 10 - -
16 P Bass Modesto 5 15 112 22.4 7.5 1 25 - -
16 L Curtis Modesto 10 15 79 7.9 5.3 1 23 - -
16 J Dejohnette Fresno City 8 30 228 28.5 7.6 1 70 - -
16 K Demps Sequoias 6 21 84 14.0 4.0 1 17 - -
16 J Friend Sequoias 9 78 278 30.9 3.6 1 14 1 0
16 C Grady Sacramento City 6 15 19 3.2 1.3 1 5 - -
16 N Harper Fresno City 8 22 117 14.6 5.3 1 35 1 0
16 H Hogue Fresno City 10 29 196 19.6 6.8 1 57 - -
16 J Holt West Hills Coalinga 7 29 -80 -11.4 -2.8 1 9 1 1
16 R Hunt Fresno City 3 2 2 0.7 1.0 1 2 - -
16 S Kinney Fresno City 6 9 8 1.3 0.9 1 5 - -
16 J McDaniels Sacramento City 9 36 86 9.6 2.4 1 13 - -
16 T Posey Reedley 8 35 144 18.0 4.1 1 15 1 1
16 R Rodriguez Reedley 7 33 59 8.4 1.8 1 15 1 1
16 N Siegel West Hills Coalinga 6 4 -14 -2.3 -3.5 1 4 - -
16 J Solomon Reedley 9 30 41 4.6 1.4 1 21 1 1
16 J Stewart Sacramento City 9 70 98 10.9 1.4 1 18 4 2
16 J Tubbs Fresno City 8 55 292 36.5 5.3 1 41 - -
16 H Williams Sequoias 7 8 20 2.9 2.5 1 7 - -
35 B Allen Sequoias 9 1 1 0.1 1.0 0 1 1 1
35 R Arias Fresno City 10 1 7 0.7 7.0 0 7 - -
35 E Barragan Fresno City 5 12 47 9.4 3.9 0 14 - -
35 E Beltran Reedley 8 34 133 16.6 3.9 0 13 1 1
35 A Blancas Fresno City 10 6 16 1.6 2.7 0 11 - -
35 C Bracha Fresno City 8 2 4 0.5 2.0 0 3 - -
35 J Brenes Sacramento City 9 3 1 0.1 0.3 0 2 - -
35 M Cerda West Hills Coalinga 4 4 14 3.5 3.5 0 9 - -
35 T Curran Fresno City 7 1 1 0.1 1.0 0 1 - -
35 J DeJesus Modesto 9 30 219 24.3 7.3 0 39 - -
35 M Delgado Fresno City 2 1 4 2.0 4.0 0 4 - -
35 B England Sacramento City 8 3 13 1.6 4.3 0 11 2 2
35 G Galloway Jr. West Hills Coalinga 5 14 28 5.6 2.0 0 11 - -
35 J Garcia Fresno City 6 14 83 13.8 5.9 0 20 - -
35 V Gordon West Hills Coalinga 5 27 62 12.4 2.3 0 13 - -
35 D Griffith Sacramento City 9 1 4 0.4 4.0 0 4 1 1
35 T Hart Fresno City 7 1 6 0.9 6.0 0 6 - -
35 P Hayes Reedley 3 1 -3 -1.0 -3.0 0 0 - -
35 A Jackson Fresno City 3 1 3 1.0 3.0 0 3 - -
35 J Jackson Reedley 8 3 -15 -1.9 -5.0 0 0 2 2
35 M Jean-Louis Sequoias 6 2 28 4.7 14.0 0 20 - -
35 L Johnson Modesto 8 2 13 1.6 6.5 0 8 - -
35 J Joyner Sacramento City 6 11 43 7.2 3.9 0 8 - -
35 D Kaiser Sacramento City 3 4 -1 -0.3 -0.3 0 6 - -
35 S Kelly Fresno City 8 8 26 3.3 3.3 0 10 1 1
35 S Kirk Reedley 10 2 0 0.0 0.0 0 3 - -
35 O Lewis Sacramento City 4 1 0 0.0 0.0 0 0 - -
35 N Magana Sequoias 3 6 20 6.7 3.3 0 8 - -
35 W Manuel Sequoias 9 1 33 3.7 33.0 0 33 - -
35 K McDowell Fresno City 10 1 3 0.3 3.0 0 3 - -
35 M McKinnis Reedley 1 4 12 12.0 3.0 0 9 - -
35 W Neal Jr Sequoias 5 2 -6 -1.2 -3.0 0 0 2 1
35 J Niblett Reedley 9 3 16 1.8 5.3 0 8 - -
35 C Ochoa Fresno City 10 1 -15 -1.5 -15.0 0 0 - -
35 A Olivares Reedley 2 3 10 5.0 3.3 0 7 - -
35 M Ordunez Modesto 8 6 -13 -1.6 -2.2 0 6 2 2
35 R Ortega West Hills Coalinga 7 1 -1 -0.1 -1.0 0 0 - -
35 K Powell Reedley 1 6 1 1.0 0.2 0 4 1 0
35 T Ray III West Hills Coalinga 6 9 17 2.8 1.9 0 14 - -
35 T Robards Sequoias 9 8 -45 -5.0 -5.6 0 6 - -
35 I Robles Fresno City 1 3 42 42.0 14.0 0 39 - -
35 T Rollins Fresno City 10 15 79 7.9 5.3 0 20 1 1
35 O Sellers Modesto 8 3 2 0.3 0.7 0 10 - -
35 C Shafer Sequoias 8 18 52 6.5 2.9 0 9 - -
35 J Solorio Reedley 8 22 47 5.9 2.1 0 10 - -
35 K Storey Fresno City 5 1 5 1.0 5.0 0 5 - -
35 T Sylvester Reedley 4 3 -26 -6.5 -8.7 0 0 1 1
35 I Thompson West Hills Coalinga 6 44 78 13.0 1.8 0 10 - -
35 B Tryon West Hills Coalinga 6 3 -4 -0.7 -1.3 0 2 - -
35 T Valle West Hills Coalinga 5 1 -6 -1.2 -6.0 0 0 - -
35 Z Vedder Modesto 9 1 1 0.1 1.0 0 1 - -
35 A Weir Sacramento City 9 4 -33 -3.7 -8.3 0 0 1 1
35 C Williams Modesto 5 5 5 1.0 1.0 0 7 - -
35 D Wilson West Hills Coalinga 3 11 28 9.3 2.5 0 5 - -
35 K Wolf Fresno City 11 1 0 0.0 0.0 0 0 - -
35 A Wondeh Sacramento City 9 2 5 0.6 2.5 0 3 2 0