Rk  
1 G Campiotti Modesto 11 144 260 55.4% 1931 175.5 7.4 18 6 50 136.0
1 J Holaday Fresno City 11 133 229 58.1% 1821 165.5 8.0 18 6 75 145.6
3 N Lamb Sequoias 10 169 279 60.6% 2271 227.1 8.1 16 10 75 140.7
4 J Magana Reedley 11 97 167 58.1% 1505 136.8 9.0 15 5 90 157.4
5 J Solomon Reedley 9 79 140 56.4% 1170 130.0 8.4 12 3 84 150.6
6 J Stewart Sacramento City 9 124 211 58.8% 1415 157.2 6.7 10 11 80 120.3
7 J Holt West Hills Coalinga 7 127 210 60.5% 1357 193.9 6.5 9 5 61 124.1
8 A Weir Sacramento City 9 13 30 43.3% 268 29.8 8.9 3 3 73 131.4
9 J Garcia Fresno City 6 18 31 58.1% 199 33.2 6.4 2 1 33 126.8
9 N Siegel West Hills Coalinga 6 22 39 56.4% 247 41.2 6.3 2 2 49 116.3
11 J Jackson Reedley 8 2 4 50.0% 26 3.3 6.5 1 0 17 187.1
11 M Ordunez Modesto 8 9 13 69.2% 75 9.4 5.8 1 0 28 143.1
11 T Robards Sequoias 9 28 53 52.8% 334 37.1 6.3 1 3 37 100.7
11 B Tryon West Hills Coalinga 6 1 1 100.0% 26 4.3 26.0 1 0 26 648.4
15 C Coleman Sequoias 1 0 1 .0% 0 0.0 0.0 0 1 0 -200.0
15 P Davidson Fresno City 3 3 4 75.0% 30 10.0 7.5 0 0 14 138.0
15 M Jean-Louis Sequoias 6 1 1 100.0% 29 4.8 29.0 0 0 29 343.6
15 D Kaiser Sacramento City 3 12 27 44.4% 139 46.3 5.1 0 2 44 72.9
15 S Kelly Fresno City 8 1 1 100.0% 4 0.5 4.0 0 0 4 133.6
15 D Moore Fresno City 10 0 1 .0% 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0
15 C Ochoa Fresno City 10 0 0 - 0 0.0 - 0 0 0 0.0
15 J Pineda Sequoias 10 1 3 33.3% 1 0.1 0.3 0 0 1 36.1
15 K Powell Reedley 1 1 2 50.0% 39 39.0 19.5 0 0 39 213.8
15 I Robles Fresno City 1 1 2 50.0% -12 -12.0 -6.0 0 0 0 -0.4
15 O Sellers Modesto 8 0 3 .0% 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0
15 J Solorio Reedley 8 0 1 .0% 0 0.0 0.0 0 1 0 -200.0
15 T Sylvester Reedley 4 0 0 - 0 0.0 - 0 0 0 0.0
15 E Zeppieri Sacramento City 10 0 1 .0% 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0